Internistički pregledi

INTERNISTIČKI PREGLEDI

Internistički pregled je važan korak u prevenciji mnogih stanja i bolesti i treba da bude deo redovne provere zdravlja. Internističke preglede u Poliklinici Park Medica izvodi dr Desanka Žižić, internista sa višegodišnjim radnim iskustvom u eminentnim zdravstvenim ustanovama u Beogradu i inostranstvu.

Kompletan internistički pregled
4.800 dinara
 1. Pregled interniste
 2. EKG
 3. UZ srca
 4. Merenje pritiska
 5. BMI
 6. Pregled pluća, abdomena, glave, ektremiteta
Internistički sistematski pregled
5.300 dinara
 1. Pregled interniste
 2. EKG
 3. UZ srca
 4. Merenje pritiska
 5. BMI
 6. Pregled pluća, abdomena, glave, ekstremiteta
 7. Spirometrija
Prošireni internistički sistematski pregled
6.200 dinara
 1. Kompletna krvna slika sa osnovnom biohemijom
 2. Pregled interniste
 3. EKG
 4. UZ srca
 5. Merenje pritiska
 6. BMI
 7. Pregled pluća, abdomena, glave, ektremiteta
 8. Spirometrija