Naš tim OLD

Poliklinika PARK MEDICA okuplja tim vrhunskih stručnjaka iz sledećih oblasti:

GINEKOLOGIJA

dr Branka Jovanović
dr Svetlana Janković
dr Naida Stanković

ENDOKRINOLOGIJA

dr Miomira Ivović

KARDIOLOGIJA

dr Srdjan Raspopović
dr Radosava Cvijetan
dr Ivan Ilić

PULMOLOGIJA

dr Dejan Dimić

GASTROENTEROLOGIJA

dr Lidija Burg
dr Predrag Dugalić

HIRURGIJA

dr Zoran Kozomara
dr Predrag Matić
dr Nebojša Mitrović
dr Slobodan Džambasanović

REUMATOLOGIJA

dr Ljiljana Pavlica
dr Koviljka Čobeljić

FIZIJATRIJA

dr Koviljka Čobeljić

ORTOPEDIJA

dr Željko Bokun