Single service

Hematologija

Hematologija

Hematologija se bavi dijagnostikom i lečenjem urođenih i stečenih poremećaja broja i oblika krvnih ćelija, poremećajima zgrušavanja krvi i bolestima limfnog tkiva (slezine i limfnih čvorova). Najčešće hematološke bolesti su: različite vrste anemija, hemostaza, trombofilije, hemofilija, tromboza, leukopenija, trombocitopenija, leukemija, limfomi, mijelomi.

Hematološki pregled

Klinički pregled hematologa započinje uzimanjem lične i porodične istorije bolesti. U razgovoru sa pacijentom doktor saznaje koje tegobe pacijent ima, od kojih hroničnih bolesti boluje, koju terapiju uzima, da li je bio na bolničkom lečenju i imao operacije i od kojih hroničnih bolesti boluju članovi njegove porodice. Potom hematolog pregleda prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko postoji) i laboratorijske nalaze (ako su prethodno urađeni).

Fizikalni pregled uključuje slušanje rada srca i pluća stetoskopom. Ako se ovim pregledom utvrdi da postoji sumnja na neku od bolesti srca, to može da ukaže hematologu i na postojanje nekih hematoloških poremećaja i bolesti. Potom hematolog predlaže dodatnu dijagnostiku koja obavezno uključuje laboratorijske anlize krvi. Kod sumnji na neka ozbiljnija hematološka oboljenja, kao što su leukemija i limfomi, preporučuju se i punkcije i biopsije koštane srži.

Pregled traje 20-30 minuta i potpuno je bezbolan.

Laboratorijske analize koje hematolog propisije na osnovu kliničkog pregleda i simptoma pacijenta su neophodan deo dijagnostike, lečenja i praćenja efikasnosti primenjenih lekova kod hematoloških poremećaja i oboljenja.

Najčešći simptomi hematoloških poremećaja i bolesti su:

  • Umor i malaksalost
  • Povišena telesna temperatura
  • Spontani nastanak modrica
  • Produženo krvarenje nakon povrede
  • Smanjen apetit i mučnina
  • Pad imuniteta (učestale infekcije)
  • Glavobolja, zujanje u ušima i vrtoglavica
  • Noćni grčevi u mišićima ruku i nogu
  • Tahikardije (lupanje srca)
  • Bol u grudima.

Ukoliko imate neki od ovih simptoma, javite nam se na 011/316 20 10