Single team

Mr sci. med. dr Predrag Dugalić

Specijalista gastroenterologije

Dr Predrag Dugalić, specijalista interne medicine, nakon osnovnih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je i magistarske studije na istom fakultetu, gde i radi kao asistent na katedri Interne medicine. Dr Dugalić je od 1991. na Klinici za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Srbije, gde od 2000. godine obavlja dužnost šefa jedinice za endoskopsku i ultrasonografsku dijagnostiku stacionarnog dela klinike. Od 2006. je i Šef jedinice za endoskopiju i ERCP odeljenja gastroenterologije Kliničko-bolničkog centra Zemun, gde 2011. postaje načelnik Službe gastroenterologije i hepatologije u istoj medicinskoj ustanovi.

Dr Predrag Dugalić je 2009. uveo u svakodnevnu kliničku praksu radiofrekventnu ablaciju Baretovog jednjaka, čime je Srbija postala prva zemlja na Balkanu koja je počela da primenjuje ovu tehniku.

U Poliklinici Park dr Dugalić je dostupan pacijentima za gastroenterološke preglede, kao i za endoskopske procedure – kolonoskopiju i gastroskopiju, bezbolne i bezbedne procedure koje se rade u analgosedaciji i u čijem izvođenju ovaj eminentni stručnjak ima veliko iskustvo.

Dr Dugalić je dobitnik više licenci, priznanja i nagrada, od kojih su najvažnije Oktobarska nagrada grada Beograda za studente (1986), Prva Univerziteska nagrada grada Beograda (1987), Licenca za Central Readera za kliničlke studije američkih farmaceutskih kompanija. U toku usavršavanja bio je na višemesečnim studijama u Americi (Njujork), Švedskoj (Lund) i Italiji (Rim). Redovno je posećivao i aktivno učestvovao na mnogobrojnim stručnim kongresima, seminarima u zemlji i inostranstvu.
Sekretar je Gastroenterološke sekcije Srspkog lekarskog društva, član Gastroenterološke sekcije SLD, predsednik Gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog društva, član uređivačkog odbora časopisa Archives of Gastroenterology. Napisao je i objavio više od 150 stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao kao predavač po pozivu na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Pregled kod dr Predraga Dugalića možete zakazati na +381 11 316 20 10 ili +381 65 316 20 10 svakog radnog dana od 7.30 do 20 h i subotom od 8 do 14 h.